Wydrukuj tę stronę

3. NIEDZIELA ADWENTU (rok C)


Kiedy analizujemy wskazania św. Jana Chrzciciela, nie sposób nie zauważyć jego wielkiego dystansu do siebie samego. Można powiedzieć, że jego postawa jest jednym wielkim wskazaniem. Ile trzeba mieć pokory i więcej

Właściwe przesłanie dzisiejszej niedzieli zostało wyraźnie sformułowane w czytaniu z Listu św. Pawła do Filipian:„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana więcej

Najpierw i przede wszystkim należy uświadomić sobie, że jestem człowiekiem ochrzczonym – jestem człowiekiem należącym do samego Boga! W mojej duszy zamieszkuje Duch Święty i działa w niej, gdy jestem więcej

Jan świadczył o sobie. Dobrze wiedział, kim jest. Nie umniejszał swej godności. Szanował też ludzi, zwłaszcza szukających kogoś, kto pomoże im żyć według sumienia, czyli w pokoju ducha. Strofował nawet władcę, więcej