Wydrukuj tę stronę

ADORACJE: 1. NIEDZIELA STYCZNIA


Mędrcy ze Wschodu po długich badaniach starożytnych ksiąg, po wielu obserwacjach znaków na niebie, po długiej wędrówce i cierpliwym słuchaniu rad samego Heroda, wchodząc do Twojej groty, upadli na twarz i oddali więcej

Twoja mądrość, Panie, postanowiła ubogacić człowieka, by dobrowolnie mógł z Tobą współpracować. Ty pragniesz, by człowiek także był mądry: umiał poznać Twoje prawa, chciał je dobrowolnie zachowywać i potrafił w ich więcej