Banner

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA


Wezwanie do świadectwa, ks. Tomasz Jelonek
Syn Boży przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, a Jego gotowość na pełnienie woli Bożej jest gotowością na przyjęcie na siebie roli doskonałej ofiary. Ten, który przyszedł, aby dać świadectwo o prawdzie, wzywa swoich uczniów więcej

 Zdecydowany wybór, ks. Edward Staniek
Szczepan, jako pierwszy z chrześcijan, dał świadectwo istnienia innego życia, do którego wszedł Jezus po zmartwychwstaniu. Świadectwo było tak czytelne, że powinno doprowadzić do wstrzymania egzekucji więcej